JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Licensjakt på varg

[2016-12-23] Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten har i tre mål, som gäller licensjakt på varg inom Gävleborg, Dalarna, Värmland och Örebro län, bedömt att de förutsättningar som krävs för licensjakt enligt jaktförordningen och art- och habitatdirektivet är uppfyllda

Samtliga överklaganden har därför avslagits. Vidare har kammarrätten bedömt att föreningarna Nordulv och Wolf Association Sweden numera visat att de uppfyller kriterierna för talerätt.


Bifogade filer:

Dom 2968-16 Dom 2969-16 Dom 2970-16


Senast ändrad: 2016-12-23

För mer information kontakta:

Anders Lind
Kammarrättsråd
060-18 66 60

Målnummer:

2968-16

2969-16

2970-16