JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vanliga frågor

Kammarrätten i Sundsvall

Postadress: Box 714, 851 21 Sundsvall
Besöksadress: Södra Tjärngatan 2, 852 37 Sundsvall
Tel: 060-18 66 00

Om kammarrätten

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter.
Läs mer om oss

Kammarrättens domkrets

Det finns fyra kammarrätter i Sverige. Kammarrätten i Sundsvall har en domkrets, dvs. ett geografiskt verksamhetsområde, som omfattar hela Norrland och dessutom Dalarnas län.

De förvaltningsrätter som ingår i kammarrättens domkrets är förvaltningsrätterna i Falun, Härnösand, Umeå och Luleå.

 

                                                                     

Arbeta på Kammarrätten i Sundsvall


Att arbeta på kammmarrätten är ansvarsfullt, stimulerande och utvecklande.

Här kan du läsa mera om anställning som kammarrättsfiskal 

Lediga tjänster inom Sveriges Domstolar