JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställa dom

Kammarrätten i Sundsvall

Postadress: Box 714, 851 21 Sundsvall
Besöksadress: Södra Tjärngatan 2, 852 37 Sundsvall
Tel: 060-18 66 00

Om kammarrätten

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter.
Läs mer om oss

 

Kammarrättens domkrets

Det finns fyra kammarrätter i Sverige. Kammarrätten i Sundsvall har en domkrets, dvs. ett geografiskt verksamhetsområde, som omfattar hela Norrland och dessutom Dalarnas län.

De förvaltningsrätter som ingår i kammarrättens domkrets är förvaltningsrätterna i Falun, Härnösand, Umeå och Luleå.

 

                                                                     

Arbeta på Kammarrätten i Sundsvall


Att arbeta på kammmarrätten är ansvarsfullt, stimulerande och utvecklande.

Fiskalsantagning

Lediga tjänster inom Sveriges Domstolar