JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställa dom

Kammarrätten i Sundsvall

Postadress: Box 714, 851 21 Sundsvall
Besöksadress: Södra Tjärngatan 2, 852 37 Sundsvall
Tel: 060-18 66 00

Om kammarrätten

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter.
Läs mer om oss

Projekt - Extern marknadsföring

Projektet är färdigt och i detta dokument kan ni läsa om Kammarrätten i Sundsvall och våra fyra förvaltningsrätter.


En av alla drakar i Sundsvall, Norrlands huvudstad

Lokal information

Kammarrätten har förkortad expeditionstid den 8-9 september mellan 08:00-10:00

Kammarrätten i Sundsvall söker föredragande jurist.
Sista ansökningsdag: 2016-09-11

Läs mer