JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om kammarrätten

Kammarrätten i Sundsvall är en allmän förvaltningsdomstol. Den främsta uppgiften för kammarrätten är att avgöra tvister mellan myndigheter på ena sidan och enskilda personer, företag, organisationer m.fl. på andra sidan.

Det finns fyra kammarrätter i Sverige. Kammarrätten i Sundsvall har en domkrets, dvs. ett geografiskt verksamhetsområde, som omfattar hela Norrland och dessutom Dalarnas län.

De förvaltningsrätter som ingår i kammarrättens domkrets är förvaltningsrätterna i Falun, Härnösand, Umeå och Luleå.

Kammarrätten i Sundsvall och Hovrätten för Nedre Norrland är numera samlokaliserade i gemensamma lokaler vid Bünsowska Tjärnen. Nya kontorslokaler har ordnats i tre nybyggda våningsplan ovanpå tingsrätten och åklagarkammaren. I den tidigare hovrättsbyggnaden finns fyra förhandlingssalar och den för kammarrätten och hovrätten gemensamma administrativa enheten. Se fotografier på kammarrättens lokaler.

Karta över kammarrättens domkrets
Senast ändrad: 2012-02-14