JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om kammarrätten

Kammarrätten i Sundsvall är en allmän förvaltningsdomstol. Den främsta uppgiften för kammarrätten är att avgöra tvister mellan myndigheter på ena sidan och enskilda personer, företag, organisationer m.fl. på andra sidan.

Det finns fyra kammarrätter i Sverige. Kammarrätten i Sundsvall har en domkrets, dvs. ett geografiskt verksamhetsområde, som omfattar hela Norrland och dessutom Dalarnas län.

De förvaltningsrätter som ingår i kammarrättens domkrets är förvaltningsrätterna i Falun, Härnösand, Umeå och Luleå.

Kammarrätten i Sundsvall och Hovrätten för Nedre Norrland är samlokaliserade i gemensamma lokaler i centrala Sundsvall. I samma hus finns även tingsrätt och åklagarkammare. I närheten finns polishuset och CSN.

Se fotografier på kammarrättens lokaler.

Karta över kammarrättens domkrets
Senast ändrad: 2018-05-09