JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Anställning som fiskal

Kammarrätten anställer omgående en fiskal, underrättstjänstgöring i Luleå.

Kammarrätten anställer löpande vid behov nya fiskaler, och har normalt två rekryteringsomgångar per år, en på våren och en på hösten. De senaste åren har i snitt fem nya kammarrättsfiskaler antagits per år. Under 2019 kommer vi under hösten att anta fyra fiskaler (augusti, september, november). Sista ansökningsdag för antagningen i augusti/september är 30 april och för antagningen i november 11 augusti. Anställningen som kammarrättsfiskal inleds med sex månaders provanställning, under den tiden kan man ansökan om dubbel bosättning. Under första året erbjuds man en månads tjänstgöring på Migrationsöverdomstolen.

Ansökan görs på en särskilt framtagen blankett. Vi ser gärna att du bifogar ett personligt brev till din ansökan där du bl.a. berättar om varför du vill genomgå domarutbildningen. Ansökan mejlas sedan till kammarrattenisundsvall@dom.se eller skickas med post till Kammarrätten i Sundsvall, Box 714, 851 21 Sundsvall.

När du skickat in en ansökan om anställning som fiskal får de en bekräftelse av oss. Din ansökan är giltig i sex månader och vi kontaktar dig när ansökan förfaller för att höra om du vill ha dina handlingar åter eller om du vill förlänga din ansökan ytterligare sex månader. Hör vi inte av dig när förlängningstiden passerat förfaller ansökan och vi skickar dina handlingar åter. Är du då fortfarande intresserad av en anställning som fiskal är du välkommen att skicka in en ny ansökan och komplettera med eventuella nya handlingar.

Vid ett antagningstillfälle beaktas alla sökandes ansökningshandlingar och bedöms utifrån kammarrättens kravprofil. Därefter kallas ett antal sökande till intervju. Efter intervjuerna inhämtas referenser och därefter fattas beslut om vilka som erbjudits anställning. Samtliga sökanden som varit på intervju får besked per telefon.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer: 060-18 66 00.

Välkommen med din ansökan!
Senast ändrad: 2018-11-08