JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställningsformulär

Beställning av dom/beslut

Jag har tagit del av informationen om avgifter och
vill göra en beställning av kopior av dom/beslut.


 
Skicka beställningen via:
 

Glöm ej att ange din e-postadress ovan.Senast ändrad: 2012-04-26

Information om avgift

Domstolen tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191) om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

För statliga myndigheter utgår inga avgifter.

För övriga beställare är de första 9 sidorna gratis, sidan 10 kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2 kr/st.

Beställningen faktureras. Kostnader för porto tillkommer.

I de flesta fall är det möjligt att få handlingar faxade eller skannade och mejlade. Domstolen tar ut samma avgift som skulle ha gällt för papperskopior.

Läs mer om beställning och avgifter