JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fotografier

Klicka på bilden för att förstora

JUSTITIA
Syns här balanserande på rättvisans vågskålar

Tillverkad av Bror Hjort år 1952-54 i förgylld brons, placerad ovanför huvudentrén.

Bünsowska Tjärnen
Där Bünsowska Tjärnen finns idag låg förr Västra tjärnen (en naturlig tjärn).

1885 lät sågverkspratronen Fredrik Bünsow dra tilloppsledningar från Sidsjön till Västra tjärnen och Bünsowska tjärnen skapades.

En kortsida av ytterfasaden på den ursprungliga hovrättsbyggnaden blev innervägg vid den första tillbyggnationen som skedde år 1993-1994.
Genom den första tillbyggnationen skapades huvudsakligen fler rättssalar.

I det ursprungliga huset finns ett vackert golv bestående av lackerade tegelstenar.
Nuförtiden används byggnaden huvudsakligen för kammarrättens och hovrättens gemensamma administration.

En av de fyra rättegångssalar domstolarna har tillgång till. Samtliga salar är utrustade med modern teknik, vilket möjliggör exempelvis videokonferenser.

Biblioteket är lokaliserat på våning 6 av 8 och är gemensamt för de båda domstolarna. Biblioteket fungerar som ett professionellt stöd i vardagen och ansvarar för att relevant information finns tillgänglig vid beslutfattandet.

Vardera domstol har en egen bibliotekarie.

Korridor plan 7.

Här syns exponerande bjälkar. Ett modernt sätt att låta bärande och stöttande konstruktioner bli en del av inredningen.

Glasväggarna och glasdörrarna till varje arbetsrum ökar ljusgenomsläppet och bidrar till en luftig miljö.

Pausrum, lokaliserat på våning 8 av 8.

Härifrån har man panoramutsikt över Södermalms takåsar, Bünsowska tjärnen, Gustav Adolf kyrkan och den f.d. Flickskolan (numera Kyrkans Hus), som ligger där sågverkspatronen Fredrik Bünsow på 1800-talet hade sin villa.

Till vänster syns den skywalk i två plan som används för att inomhus ta sig från de gamla delarna till den nya påbyggnaden.

I den nya delen har övrig personal (såsom domare, föredraganden och domstolssekreterare) på de båda domstolarna sina arbetsrum.

Ett av kammarrättens föredragningsrum.
Senast ändrad: 2012-01-12